تزريق پلاستيك ايربگ

    واحد تزريق پلاستيك ايربگ با استقرار چهار دستگاه تزریق پلاستيك توليد قطعات حساس ايربگ را بر عهده دارد. این فرايند با استفاده از تكنولوژي روز دنیا بصورت اتوماتیک و با بكارگیری سيستمهاي كنترلي نرم افزاري و سخت افزاي مي كوشد توليدات مناسبی براي ارسال به واحدهای بعدی تولید گردد.

طراحي قالبهاي پلاستيك مورد استفاده دراين واحد توسط واحد مهندسي طراحی قالب و ابزار بابكار گیری دانش روز و ساخت آن توسط قالبسازهاي داخلي و خارجي انجام می پذیرد. اين واحد سعی دارد با استفاده از ظرفيت های موجود، قطعات بيشتري را که در قالب پروژه های جدید سازمان در دست انجام است توليد كند.