گروه صنعتی اندیشه

شکل گیری این واحد به دلیل نیاز به رنگ آمیزی برخی قطعات پلیمری مونتاژی ایربگ و فرمان به جهت همرنگی این قطعات با سایر قطعات مونتاژی می باشد. کلیه قطعات پس تمیزکاری سطح با رنگ های مخصوص قطعات پلاستیکی رنگ آمیزی شده و پس از خشک شدن در کوره، آماده استفاده و مونتاز می باشند. رنگ های مورد استفاده در این بخش در برابر سایش، نور خورشید، آب، مواد شیمیایی مقاوم می باشند و از چسبندگی بالایی نیز برخوردار می باشند. در مورد طیف رنگ مورد استفاده نیز محدودیتی وجود ندارد.