شركت فنرهاي فراپيچشي

 

شركت فنر هاي فراپيچشي انديشه در سال 1388 در محيطي به مساحت 600 متر مربع فعاليت خود را با هدف توليد فنرهاي پيچشي كمربند ايمني در صنعت خودرو آغاز كرد.

اين شركت با استفاده از دستگاههاي مجهز ، ظرفيت توليد تا سقف 3.000.000 عدد قطعه فنر در سال را دارا مي باشد .

محصولات :

فنر هاي پيچشي كمربند ايمني