گروه صنعتی اندیشه

مونتاژ قطعات برقي

اين واحد از سال 93 جهت خودكفائي در قطعه كلاك اسپرينگ X100 به صورت مهندسي معكوس راه اندازي شد كه با افزايش تجربه افراد در واحد مهندسي و توليد قطعه كلاك اسپرينگ 207 در سازمان از سال 95 طراحي و توليد شد. به مرور زمان در راستاي داخل سازي قطعات خودرو و پيشرفت تكنولوژي در خودرو ها ، قطعه دسته سيم كليد روي فرمان نيز به محصولات توليدي اين واحد اضافه گرديد.

در راستاي بهبود كيفيت قطعه ميكروسوئيچ قابل نصب بر روي قفل فرمان كه در واقع سنسور تشخيص باز يا بسته بودن كمربند مي باشد از سال 94 تحقيقات و قالب سازي انجام شده و در سال 95 به خودكفائي رسيده است. هدف اين واحد توسعه توليد قطعات برقي خودرو مي باشد و تمام تلاش خود را در اين راستا انجام ميدهد .