شركت نوارهاي ايمني انديشه
شركت نوارهاي ايمني انديشه در سال 1388 در محيطي به مساحت 2000 متر مربع فعاليت خود را با هدف توليد انواع نوارهاي ايمني در صنعت خودرو آغاز كرد.

اين شركت با استفاده از دستگاههاي مجهز ، ظرفيت توليد تا سقف 30.000.000 متر در سال را دارا مي باشد .

محصولات :

تسمه كمربند ايمني