واحد مونتاژ ايربگ


 

 اين بخش شامل چندين واحد مجزا با استفاده از خطوط اتوماتيك و نيمه اتوماتيك جهت مونتاژ  و بسته بندي محصولات مختلف نظير كمربند ايمني خودرو ، ايربگ راننده و سرنشين خودرو ، كيسه هوا خودرو ، رابط هرز گرد، ACU و غربيلك فرمان خودرو با ظرفيت توليد سالانه به شرح ذيل ايجاد گرديد:

 

  •  500،000 ست ايربگ
  •  500,000 ست كيسه هوا
  •  500,000 عدد ACU
  •  500،000 عدد رابط هرزگرد
  •  1،000،000  عدد غربيلك فرمان خودرو 
  •  1,000,000 ست كمربند ايمني

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan