واحد تحقيق و توسعه


اين شركت همواره در صدد ارائه روشهاي جديد در ساخت، توليد و مونتاژ محصولات مي باشد.بكارگيري طرح هاي جديد به منظور قابليت اطمينان بيشتر و كيفيت بالا باعث شده است كه شركت انديشه به عنوان بهترين توليد كننده كمربند ايمني خودرو در ايران شناخته شود.

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan