مهندسي كمربند

واحد مهندسي مطابق با نيازهاي مشتري و استفاده از تجربيات گسترده و حرفه اي بر پايه تكنولوژي هاي پيشرفته درصدد خدمات بهتر مي باشد.اين واحد در دو بخش مهندسي ايربگ و كمربند ايمني خودرو به فعاليتهايي نظير : طراحي، شبيه سازي(Simulation)، مهندسي معكوس مي پردازد.

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan