مجموعه پراید


نام محصول


کد كالا

1.کمربند ایمنی جلو  راست پرايد

15001038

2.کمربند ایمنی جلو چپ پرايد

15001039

3.کمربنداستاتیک عقب وسط طوسی پراید با قفل سامسونگ طوسی  بازار

15001059

4.مجموعه كمربند ايمني پرايد ( 131و 132)  باقفل

15001067

5.مجموعه کمربند ایمنی پرايد 111  باقفل

15001088

6.کمربند ایمنی استاتیک عقب وسط پراید

15001103

7.کمربند ايمني عقب راست  پراید باقفل

15001115

8.کمربند ايمني  عقب چپ پراید  باقفل

15001116

9.كمربند ايمني پرايد وانت  چپ

15001161

10.كمربند ايمني پرايد وانت  راست

15001162

11.قفل پرايدوانت و پرايد قديمي

15002020

12.قفل جلو با میکروسوئیچ پرايد و تيبا

15002098

13.قفل جلو بدون میکروسوئیچ پرايد و تيبا

15002099

14.درپوش ریل تنظیم ارتفاع  پرايد

15003001

15.ریل تنظیم ارتفاع پرايد (131-132-151-111)

15003003

16.قطعه تقویتی داشبورد پرايد (reinforcement)

15014001

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan