واحد پرسكاري


 

اين بخش با بهره گيري از 20 دستگاه، پرسهاي ضربه اي تا 400 تن قطعات فلزي مورد نياز براي ساخت كمربند ايمني، قطعات ايربگ، جك بازويي، ريل تنظيم ارتفاع و ساير محصولات را توليد مي نمايد.هم اكنون 6 سري از اين ماشين آلات بطور اتوماتيك با قالبهاي مرحله اي در حال كار مي باشند.

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan