اندیشه

بازیافت منیزیوم

اين واحد كه با پيشرفته ترين دستگاه بازيافت منيزيم ساخت كشور اتريش مجهز مي باشد براي نخستين بار است كه در ايران راه اندازي شده است به طوري كه ابتدا ضايعات منيزيم در كوره ي ذوب دستگاه بازيافت منيزيم بارگزاري شده سپس بعد از فرآيند ذوب و با تركيب برخي مواد شيميايي در اين مرحله، نمونه اي براي انجام آناليز به واحد آزمايشگاه دايكست منيزيم گرفته مي شود.اين نمونه در دستگاهي كه با بروز ترين تجهيزات و فناوري روز اروپا تجهيز شده است آناليز مي شود تا تركيبات مورد نياز بر طبق استانداردهاي تعريف شده را به دست آورد.