اندیشه

تزريق پلاستيك ايربگ

واحد تزريق پلاستيك ايربگ با استقرار چهار دستگاه تزریق پلاستيك از برند شركت ENGEL توليد قطعات حساس ايربگ را بر عهده دارد. این فرايند با استفاده از تكنولوژي روز دنیا بصورت اتوما تیک و با بكارگیری سيستمهاي كنترلي نرم افزاري و سخت افزاي مي كوشد توليدات مناسبی براي ارسال به واحدهای بعدی تولید گردد.

طراحي قالبهاي پلاستيك مورد استفاده در اين واحد توسط واحد مهندسي طراحی قالب و ابزار با بكار گیری دانش روز و ساخت آن توسط قالبسازهاي داخلي وخارجي انجام می پذیرد. اين واحد سعی دارد با استفاده از ظرفيت های موجود، قطعات بيشتري را که در قالب پروژه های جدید سازمان در دست انجام است توليد كند.