گروه صنعتی اندیشه

واحد دوخت کیسه هوا، مجموعه اي از پيشرفته ترين چرخ هاي خياطي است كه به عنوان تأمین کننده قطعه کیسه هوای دوخته شده ي راننده و سرنشين خودرو فعاليت ميكند. کیسه هوا به عنوان یکی از مهمترین و دقیق ترین اجزای تشکیل دهنده کیسه هوای خودرو، با استفاده از تجهیزات مدرن دوخت و بر اساس الگوهای مهندسی، توسط نیروهای ماهر و با کیفیت بالا، دوخته شده و جهت استفاده، به خط مونتاژ کیسه هوا ارسال می شود.

اين واحد با توجه به الزامات خاص ايمني مشتريان و با توجه به حساسيت نوع پارچه ، نوع دوخت و نخ هاي مصرفي، يكي از مهم ترين بخش ها از لحاظ ايمني در گروه صنعتي انديشه مي باشد. محصولات توليدي اين سالن، كيسه هواي دوخته شده ايربگ هاي راننده و سرنشين X100، X200 (تيبا) 206 و 207 و در آينده ي نزديك كيسه هاي دوخته شده ي راننده و سرنشين SP100 و كيسه ي ايربگ هاي جانبي خودرو مي باشد.