اندیشه

خط رنگ پودری

 

در این واحد با چربی زدایی و فسفات روی، قطعات فلزی را برای پوشش دهی آماده می کنند. پس از این فرایند، قطعات توسط نوار نقاله هایی برای پخت وارد کوره می شوند. کیفیت بالا، ظرفیت زیاد و سازگاری با محیط زیست از مزایای این فرایند می باشد.