اندیشه
قالب های فوم
قالب های فلزی

کارگاه طراحی و قالبسازی

 

این واحد با بیش از 40 سال سابقه و با استفاده از تجهیزات بسیار دقیق و مدرن، توانایی طراحی و تولید قالب های فلزی، پلاستیکی، دایکست، فوم و پرسکاری دقیق (فاین بلنک) را دارا می باشد. تولید این واحد 300 دست در سال است.