اندیشه

مهندسی طراحی قالب و ابزار

 

مهندسين واحد مهندسي قالب و ابزار توانايي لازم جهت طراحي قالب هاي جديد فاين بلنك، پلاستيك و فلزي و قالبهاي فوم را دارا بوده و از اين توانايي جهت پيشبرد امور گروه صنعتي انديشه استفاده مي گردد. جهت تحقق اين امر از نرم افزارهاي مهندسي نظیر Catia ،ُSolid work و… استفاده ميشود. در اين واحد تغييرات لازم جهت ارتقاء قالب هاي مورد استفاده در راستاي بهبود كيفيت محصول نيز توسط مهندسين انجام مي پذیرد.