اندیشه

نوار بافی

 

این واحد با استفاده از تجهیزات اتوماتیک اروپایی، تکنولوژی سوئیسی و تجهیزات رنگ تکنولوژی آلمان ظرفیت تولید 20 میلیون متر از انواع مختلف تسمه را دارا می باشد. این واحد به عنوان اولین تولید کننده تسمه RUKA-FLEX و کم اصطکاک توانایی تامین نیازهای داخلی و همچنین صادرات به کشورهای اروپایی با بالاترین کیفیت را دارا می باشد.