اندیشه

آزمایشگاه

 

شرکت اندیشه مجهز به آزمایشگاه ایربگ و کمربند است که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی، یکی از بهترین و مناسب ترین آزمایشگاه است. در اختیار داشتن تجهیزات مختلف آزمایشگاهی ما را قادر به انجام آزمایشات مختلفی مانند: تست های عملکردی، استحکام استاتیکی و دینامیکی، دوام، سایش، تست های مربوط به تنظیم ارتفاع، ایربگ و آزمایشات COP کمربند ایمنی کرده است.