مشتريان 

نام شركت وب سايت پست الكترونيكي آرم
ايران خودرو
ايران خودرو ديزل
www.ikco.com  ikco-webmaster@ikco.com
سايپا www.saipacorp.com saipa@saipacorp.com
گروه صنعتی بهمن www.bahmangroup.com info@bahmangroup.com
شهاب خودرو www.shahabkhodro.com info@shahabkhodro.com
پارس خودرو www.parskhodroservice.com parskhodro@dpir.com
شركت طلوع فرزانه
شركت نيك و راحت
nikorahat@yahoo.com