محصولات
توليد شركت انديشه ايمنی خودرو شامل دو بخش كمربندهای استاتيك و ديناميك میباشد .


- كمربندهای استاتيك : كمربندهايی مي باشند كه طول آن بصورت دستی تنظيم می گردد .
- كمربندهای ديناميك : كمربندهايی مي باشند كه طول آن بصورت اتوماتيك تنظيم می گردد .
-كيسه هوا: از آنجا كه كيسه هوا در خودروهاي امروزي امنيت ايجاد شده توسط كمربند ايمني را تكميل مي كند و نصب آن در تمامي كشورهاي پيشرفته از سال 1998 ميلادي اجباري شده لذا اين شركت از سال 1382 در اين زمينه مشغول به فعاليت گرديده است.