واحد تحقيق و توسعه

اين شركت همواره در صدد ارائه روشهاي جديد در ساخت، توليد و مونتاژ محصولات مي باشد.بكارگيري طرح هاي جديد به منظور قابليت اطمينان بيشتر و كيفيت بالا باعث شده است كه شركت انديشه به عنوان بهترين توليد كننده كمربند ايمني خودرو در ايران شناخته شود.