واحد های تولیدی

 • تزریق پلاستیک
 • مونتاژ
 • نوار بافی
 • رنگ
 • دایکست
 • بازیافت منیزیوم
 • قالبسازی
 • پرس فولاد
 • فاین بلنک
 • فوم غربیلک فرمان
 • چرم دوزی
 • برش لیزر
 • فنرپیچی
 • آزمایشگاه
 • تعمیرات و نگهداری

واحد های ستادی

 • فنی و مهندسی
 • بازرگانی
 • فروش بازاریابی
 • اداری
 • تضمین و کیفیت
 • کنترل کیفیت
 • IT